Mimo decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego, pracownicy Dziennego Domu Seniora w Sianowie wciąż pozostają w bliskim kontakcie z Seniorami. W ubiegłym tygodniu okazją do indywidualnych spotkań były Święta Wielkanocne. Było wzruszenie i radość, były  życzenia oraz upominki wykonane przez pracowników.

Tekst: K. Gawienowska
Foto: R. Grosiak, M. Rzeszutek

senior