Wychowankowie z placówki wsparcia dziennego w Skibnie i Karnieszewicach w dniu 18.08.2021 wzięli udział w wyjeździe do Multikina w Koszalinie. Celem wyjazdu było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej pozwala na lepsze rozumienie siebie i potrzeb innych. Wyjazd i wspólne spędzanie czasu dostarczyło dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Dzieciak” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Tekst: Monika Snochowska

Zdjęcia: Monika Snochowska, Renata Grosiak