Tegoroczny wyjazd Kazimierz Dolny – Sandomierz – Solina – Bałtów w ramach projektu „Równość szans w Gminie Sianów” odbywał się w dniach 25-30 czerwca 2021r. Tradycyjnie wzięli w nim udział uczestnicy projektu wraz z rodzinami. Tyle ile osób tyle opinii jednych zachwycił Kazimierz Dolny z Wąwozem Korzeniowym, innych Sandomierz z zabudową szachulcową wokół rynku z murami miejskimi i Bramą Opatowską, jeszcze innych zafascynowała Solina z zaporą. Wśród większości opinii największe wrażenie zrobiło nocne zwiedzanie ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe, rejs statkiem po Jeziorze Solińskim oraz zwiedzanie Jura Parku w Bałtowie z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
Ze strony opiekunów mamy jeszcze jedna refleksję. O powodzeniu projektów często świadczą liczby: liczba uczestników, ilość przeprowadzonych szkoleń, ukończonych kursów, ilość osób, które podjęły zatrudnienie, usamodzielniły się. W naszym prywatnym rankingu to uśmiechy uczestników, otwartość na innych, uważność, bezinteresowne niesienie pomocy i samodzielność świadczą o powodzeniu projektu. Czasami łatwiej skończyć kurs niż odnaleźć się w tak zróżnicowanej grupie osób.
Bardzo dziękujemy uczestnikom wycieczki za wzruszenia i życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Tekst: Katarzyna Gądek i Katarzyna Mackiw
Zdjęcia: Marek Jackowski