Dzięki środkom pozyskanym na realizację projektu „Równość szans w Gminie Sianów” blisko 50 osobowa grupa uczestników projektu i ich otoczenie 25 czerwca 2021r. wyjechali na kilkudniową wyprawę edukacyjno – poznawczą w kierunku południowo – wschodnich terenów Polski. W programie najpiękniejsze zabytki Kazimierza i Sandomierza, ciekawe i rzadko spotykane rozwiązania architektury terenu – zapora na Solinie oraz wyjątkowo atrakcyjny dla najmłodszych – Jura Park w Bałtowie. Wśród uczestników wyjazdu dużą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnościami, dla których równość szans tym razem oznaczała równy dostęp do atrakcyjnych form wsparcia projektowego. Projekt „Równość szans w Gminie Sianów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

wyjazd

Tekst: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej
Foto: Marek Jackowski – animator środowiskowy