W terminie od 18. do 20. sierpnia osoby biorące udział w zajęciach Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej oraz ich najbliższe otoczenie (małżonkowie, dzieci) uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy i Torunia.
Po przyjeździe do Stolicy zwiedzanie rozpoczęło się od spaceru po Łazienkach Królewskich. Była to znakomita okazja do odpoczynku po podróży. Przewodnik w tym czasie opowiadał o dawnej historii Warszawy. Program drugiego dnia obejmował zwiedzanie Placu Piłsudskiego, Pomnika Nieznanego Żołnierza, Placu Zamkowego z Kolumną Zygmunta, Zamku Królewskiego oraz terenu Starego Miasta. Po objedzie uczestnicy wjechali na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki z którego rozpościera się widok na całe miasto a następnie udali się na zwiedzanie Stadionu Narodowego.
Wieczorne spotkanie na sali konferencyjnej w miejscu zakwaterowania było okazją do dyskusji na temat wybranych aspektów ekonomii społecznej. Spotkanie poprowadziła związana od ponad 15 lat z sektorem organizacji pozarządowych Pani Karolina Cyran-Juraszek.
Ostatni dzień wyjazdu obejmował zwiedzanie Torunia – miasta, które w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów było jednym z najbogatszych i zarazem jednym z czterech największych miast Królestwa Polskiego. Zwiedzanie obejmowało także warsztaty pieczenia pierników w Muzeum Toruńskiego Piernika.
Głównymi celami wyjazdu były: budowanie poczucia odpowiedzialności za rodzinę, poprawa relacji wewnątrzrodzinnych i wzrost kompetencji związanych z funkcjonowaniem w grupie.
Zadanie odbyło się w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Tekst: Robert Suszczak
Zdjęcia: Marek Jackowski