Uczestnicy projektu „Równość szans w Gminie Sianów” biorą udział w wyjeździe dla rodzin z dziećmi do Karpacza. W ramach realizowanego programu znajdzie się m.in. wejście na Śnieżkę, zwiedzanie Zamku Chojnik, Szklarskiej Poręby i Zamku Książ oraz pobyt w ZOO we Wrocławiu.
Dzięki wyjazdowi uczestnicy nie tylko poznają nowe miejsca ale także mają możliwość nawiązać nowe kontakty i zdobywają doświadczenia w nowych sytuacjach życiowych.