Wspólny wyjazd dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego z Karnieszewic i Skibna był możliwością spędzenia wspólnego czasu z rówieśnikami , dzielenia się radością podczas zabawy. Na bazie relacji z rówieśnikami kształtuje się obraz własnej osoby i samoocena. Dzieci współpracują ze sobą w celu realizacji wspólnych zamierzeń. Kontakty społeczne rozwijają towarzyskość, zdolność empatii, solidarność, uczą dyskrecji, pobudzają do rozwoju własnych zainteresowań. Sukces w działaniu przekłada się na możliwość nawiązywania przyjaźni.

Zadanie z projektu „Dzieciak” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst: Renata Grosiak
Zdjęcia: Monika Snochowska