Sianowski Klub Integracji Społecznej w dniach 20-22 lipca był organizatorem wyjazdu edukacyjno-poznawczego. Tym razem 55 osób z terenu Gminy Sianów udało się do Wrocławia. Grupa szybko zorganizowała się pod czujnym okiem opiekunów, pogoda dopisała i humory również były znakomite. Tym razem wśród uczestników wyjazdu znalazło się sześć rodzin Uchodźców z Ukrainy (matki z dziećmi). Bogata oferta wyjazdu: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Starego Miasta, Oceanarium, ZOO, rejs po Odrze, to tylko część atrakcji zaplanowana i zrealizowana w ciągu trzech dni. Uczestnicy wycieczki wrócili do domów z bagażem doświadczeń, cudownych wspomnień i planów na przyszłość. Realizacja zadania odbyła się w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020)

Tekst: zespół MGOPS
Foto: Marek Jackowski