Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że od 01.11.2023r. zmienia lokalizację Wypożyczalni sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji dla niesamodzielnych mieszkańców miasta i gminy Sianów. Wypożyczalnia będzie mieściła się w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie ul. Armii Polskiej 19. Środki na realizację projektu pozyskano z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Więcej informacji (regulamin, wniosek, projekt umowy) na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładce „Niepełnosprawni”. Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego 3a; tel. 93 30 670 42 e-m: www.niepelnosprawni@sianow.pl .

Tekst: zespół MGOPS

Foto: Polskie Radio Koszalin