Od grudnia 2022r. w Gminie Sianów działa bezpłatna samorządowa wypożyczalnia sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych. To kompleksowa oferta adresowana do mieszkańców Gminy Sianów, którzy z powodu wieku, niepełnosprawności czy też okresowej niezdolności do samodzielnego funkcjonowania, wymagają wsparcia w warunkach domowych. Analizując potrzeby tych osób i diagnozując środowiska, w których świadczone są dodatkowo usługi opiekuńcze, opieka wytchnieniowa i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zespół MGOPS w Sianowie dokonał dodatkowego zakupu sprzętu. Tym razem obok rowerków treningowych, łóżek specjalistycznych, materacy przeciwodleżynowych i urządzeń do pielęgnacji ciała osób leżących, zakupiono stoliki ułatwiające samodzielne spożywania posiłków oraz tzw. „przywoływacze”, dzięki którym wezwanie pomocy będzie łatwiejsze.
Środki na realizację projektu „Pokonać bariery” pozyskano z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Więcej informacji (regulamin, wniosek, projekt umowy) na stronie: www.mgops.sianow.pl w zakładkach: „Niepełnosprawni” i „Projekty”. Kontakt: MGOPS ul. Słowackiego 3a; tel. 93 30 670 42 email: niepelnosprawni@sianow.pl

Tekst i foto: zespół MGOPS