Gmina Sianów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Pokonać bariery”. Projekt w dużej części adresowany jest do osób niesamodzielnych (niepełnosprawnych) oraz ich rodzin. Jednym z pierwszych działań zaplanowanych w projekcie jest utworzenie lokalnej Wypożyczalni sprzętu do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Sianów. Już pierwsze dostawy sprzętu dotarły do MGOPS (wkrótce zostaną dowiezione pozostałe urządzenia), które będą wspomagać osoby niepełnosprawne w codziennym funkcjonowaniu. O terminie otwarcia Wypożyczalni i o zasadach jej funkcjonowania realizatorzy poinformują mieszkańców na stronie: www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl.

Tekst i foto: zespół MGOPS