W okresie zimowym od 1 grudnia 2022 do 31 marca 2023 gmina Sianów organizuje interwencyjne miejsce zapewniające ciepło, tzw. „wyspę ciepła”. Wyznaczona do tego została przestrzeń Klubu Abstynenta „Iskra” w Sianowie, przy ul. Słowackiego 3a.
To forma pomocy dla mieszkańców gminy, którzy nie mogą liczyć na wsparcie najbliższych lub środowiska lokalnego w przypadku:

  • braku źródła ogrzewania w miejscu zamieszkania
  • braku opału lub innego źródła ciepła

Pobyt w miejscu zapewniającym ciepło ma charakter incydentalny- tj. do czasu rozwiązania problemu. Posiłki nie są zapewniane. Pomoc jest nieodpłatna.
„Wyspa ciepła” uruchomiona będzie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych :

  • pobyt dzienny przy temperaturze – 10 ° C ( miejsca siedzące)
  • pobyt nocny przy temperaturze – 15 ° C ( miejsca leżące)

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie.
Pomoc nie będzie udzielana osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu i nie jest dedykowana dla osób bezdomnych.

Kontakt :
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie (94) 30 670 37 lub poprzez służby udzielające pomocy w czasie zdarzenia losowego.

Tekst: Karolina Staniewicz – koordynator projektu