W związku z realnym zagrożeniem w trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy MGOPS w Sianowie uczestniczyli w warsztatach z zakresu samoobrony. Cenne wskazówki trenera mogą w przyszłości pomóc w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Zajęcia wzmacniające umiejętności adekwatnego reagowania na agresję poprzez wyuczenie technik samoobrony były możliwe dzięki realizacji projektu „Gotowi na zmiany”, który został zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej o projekcie na stronie: www.mgops.sianow.pl

Tekst i foto: Robert Suszczak koordynator projektu