Informujemy, że w związku z decyzją nr ZPS-3.9421.6.16.2021.DW z dnia 15.02.2021r.  wydaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,

od dnia  01 marca 2021r. zostanie wznowiona działalność placówek: Dzienny Dom Senior+, Klub Senior+ oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie.

senior