Okres Świąt Wielkanocnych w tym roku jest wyjątkowy. Trudno mówić o radości świątecznej, gdy wokół tyle lęku, niepewności i troski o najbliższych. Ten szczególny czas zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie poświęcił na przygotowanie ponad 1000 maseczek. Część z nich przekazaliśmy już dla pacjentów Stacji Dializ w Koszalinie, część dla osób przewożonych przez zespoły Pogotowia Ratunkowego, a część po prostu służy jako indywidualne zabezpieczenie dla opiekunek świadczących usługi w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Kolejną grupą obdarowanych pakietem maseczek i okolicznościową kartką z życzeniami świątecznymi są Seniorzy Dziennego Domu Senior+ i domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”. Cała akcja szycia maseczek obywa się pod hasłem „Razem możemy więcej”.

Tekst i foto: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS