W okresie zimowym osoby bezdomne, pozbawione mieszkania i schronienia, są szczególnie narażone na wychłodzenie organizmu, odmrożenia a nawet utratę życia. W tym czasie służby pomocy społecznej monitorują wszystkie znane miejsca pobytu osób bezdomnych. Niestety możliwe, że są jeszcze takie, o których nie wiemy. Stąd apel do mieszkańców miasta i gminy – jeśli macie Państwo wiedzę o osobach bezdomnych przebywających w Waszej okolicy – prosimy o takie informacje.

Kontakt: (94) 30-670-47; 94 31 85 512

email: mgops@sianow.pl   ;   b.kowal@mgops.sianow.pl

 

Tekst: Beata Kowal MGOPS Sianów