W dniu 07.10.2020r pracownik socjalny MGOPS w Sianowie wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej odwiedzili miejsca w których przebywają osoby bezdomne.

Zaproponowano pomoc w formie rzeczowej (kołdry, koce, odzież, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) oraz pobyt w Placówkach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych.

Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy powiedz Jej gdzie może otrzymać  pomoc lub zgłoś to dzwoniąc:

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Koszalinie ul. Mieszka I16
tel. (94)341-92-69 lub (94)316-58-21

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie
Ul. Słowackiego 3a
Tel. 94 3185 512

Straż Miejska w Sianowie
Tel. 94 3171 587

Policja
Tel. 112

Tekst i foto: Beata Kowal starszy pracownik socjalny MGOPS w Sianowie