W związku z realizacją projektu „Gotowi na zmiany” zespół pracowników MGOPS w Sianowie, Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny oraz Aktywizacji i Integracji uczestniczył w konsultacjach z zakresu reorganizacji usług, świadczeń i pracy socjalnej OPS-ów w Kondratowicach i Głuchołazach. Spotkania miały charakter warsztatowy i dostarczyły wielu cennych wskazówek, które pozwolą uniknąć błędów w procesie wdrażania zmian. Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło i serdecznie przez Wójta Gminy Kondratowice Pana Tomasza Gracza, Sekretarza Panią Annę Horodyska i Kierownika GOPS panią Marię Stępnik. W Głuchołazach swoją wiedzą z zakresu reorganizacji podzieliły się z nami Pani Katarzyna Łojko – Dyrektor MGOPS oraz jej zastępca Pani Katarzyna Krzętowska – Zapała. Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej pozytywnie zweryfikowało programy OPS-ów Kondratowicach i Głuchołazach.

Tekst i foto:

Robert Suszczak koordynator projektu „Gotowi na zmiany”