„Kto jest okrutny wobec zwierząt,
ten nie może być dobrym człowiekiem.”
Arthur Schopenhauer

Uczestnicy Dziennego Domu Seniora „Magnolia” oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego i pracownicy MGOPS w Sianowie zaangażowali się w pomoc bezdomnym zwierzętom i postanowili wesprzeć schronisko dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” w Koszalinie. Zorganizowana została zbiórka karmy suchej i mokrej, przysmaków, żwirków, kocyków, kołder i poduszek. Zbiórka jest dobrym przykładem uczenia przyjaznego stosunku do zwierząt i wrażliwości wobec „braci mniejszych”. Ta akcja przypomina, że niesienie pomocy potrzebującym zwierzakom, których domem jest schronisko to także nasz obowiązek.

Tekst: K. Gawienowska
Foto: M.Rzeszutek