Już tylko dni dzieli nas od powrotu do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie. Kadra opiekuńczo – terapeutyczna dokłada wszelkich starań aby placówka była przygotowana na przyjęcie uczestników zajęć. Nowa organizacja jednostki związana jest z wdrażanym rygorem sanitarnym określonym w rekomendacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszyscy musimy przestrzegać nowych zasad, warto jednak pamiętać, że jest to konieczne w związku z panującą epidemią koronawirusa. Nad przebiegiem wszystkich prac niestrudzenie czuwa Pani Regina Banasiak z-ca kierownika ŚDS.

O ostatecznym terminie wznowienia działalności ŚDS uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni przez opiekunów placówki.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik ŚDS „Szansa”