Pierwsze dni po wakacjach to czas formowania się nowej grupy, ustalenie zasad wspólnej zabawy podczas pobytu w placówce oraz wzajemne poznawanie się. Wychowankowie sianowskiej placówki wsparcia dziennego wzięli udział w fabularnej grze integracyjnej pt. „Tajna Misja w szkole”. Wspólnie rozwiązywano zagadki, a współpraca podczas rozgrywki okazała się świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu i lepsze poznanie się. Dzieci poradziły sobie z: puzzlami z ukrytą informacją, symbolami dużych miast w Polsce, kwiatowym sudoku i innymi niesamowitymi zadaniami! Gra zintegrowała dzieci z różnych środowisk ponieważ wszystkie zagadki były napisane w języku polskim i ukraińskim.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk