Dnia 22 listopada 2023 r. w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie odbyły się Zachodniopomorskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W tym roku w wydarzeniu mieli okazję wziąć udział pracownicy naszego Ośrodka Pomocy Społecznej: starszy specjalista pracy socjalnej Szymon Szerszeniewicz, pracownik socjalny Ewa Glińska oraz asystent rodziny Monika Snochowska. Po przemowie Marszałka Olgierda Gęblewicza, członkini zarządu Anny Bańkowskiej oraz Senator RP Magdaleny Kochan, odbył się spektakl Teatru Polskiego pt.„Rewia Kabaretowa”.

W dniach 5-6 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „100 – lecie ustawy o opiece społecznej – od ochrony socjalnej ku nowoczesnemu systemowi pomocy społecznej”, a jednocześnie premiera najnowszej książki pod red. prof. Mirosława Grewińskiego i dr Joanny Lizut o tym samym tytule. Konferencja zorganizowana została przez Uczelnię Korczaka w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I tym razem delegacja z MGOPS z Sianowa, starszy specjalista pracy socjalnej Szymon Szerszeniewicz, specjalista pracy socjalnej Marzena Milińska oraz pracownik socjalny Ewa Glińska mieli zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Konferencja podsumowała rozwiązania systemowe dotyczące pomocy społecznej, które były tworzone i wdrażane na przestrzeni 100 lat od przyjęcia pierwszej ustawy dotyczącej obszaru pomocy społecznej. Uroczystość była także okazją do podsumowań dotychczasowych rozwiązań realizowanych w tym zakresie oraz refleksją praktyków i teoretyków nad przyszłością wsparcia obywateli i wyzwań związanych z polityką oraz pomocą społeczną.

Tekst i foto: zespół MGOPS