Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie 25 listopada do Opery na Zamku udała się delegacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Okazją do uroczystego spotkania wszystkich służb pomocy społecznej z całego województwa był Dzień Pracownika Socjalnego. Wyróżnieniem z grona blisko sześciu tysięcy pracowników tej sfery, była nominacja kierownika MGOPS w Sianowie, który znalazł się w gronie 4 najlepszych Liderów Zarządzania. Bardzo dużo ciepłych słów, życzeń i podziękowań za ciężką pracę usłyszeliśmy od Olgierda Geblewicza – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Marii Ilnickiej-Madry – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Magdaleny Kochan – Senator RP i oczywiście Doroty Rybarskiej-Jarosz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Tym razem Gminę Sianów reprezentowały: Elżbieta Ałtyn, Katarzyna Wiorek, Marlena Krzanowska i Ewa Kaszak.

Tekst: Robert Suszczak specjalista ds. projektów

Foto: Katarzyna Wiorek