W czasie zawieszenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” zespół terapeutyczny organizuje dla uczestników różne formy aktywności. Pracownicy przygotowują pakiety terapeutyczne dostosowane do zainteresowań i możliwości uczestników, są to ćwiczenia „siłownia pamięci”, zadania matematyczne i z języka polskiego oraz pakiety krawieckie. Osobom samotnym i niesamodzielnym dostarczane są zakupy i realizowane recepty, uczestnicy są w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami.

Tekst: Regina Banasiak
Zdjęcia: Magdalena Daniel, Dorota Ślubowska, Emilia Zawada