Podczas ostatnich zajęć w PWD dzieci z dumą własnoręcznie tworzyły zabawki/poduszki. Rozwijanie pasji związanej z szyciem, projektowaniem i ogólnie pojętym samodzielnym tworzeniem wyrobów to ogromna nauka cierpliwości. Zadanie nie było łatwe ale nikt się nie poddał i wszyscy ukończyli swoje projekty. Takie zajęcia rozwijają wyobraźnię, uczą planowania i podejmowania decyzji oraz dostarczają ogromnej dawki satysfakcji, a rezultaty pracy pogłębiają wiarę we własne siły i umiejętności.

Zajęcia w Placówkach Wsparcia Dziennego odbywają się w ramach projektu „Dzieciak”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Tekst i foto: Alicja Andrzejczyk