Zapraszamy wszystkich chętnych na cykl spotkań integracyjnych w ramach projektu „Spotkania pokoleń” – inicjatywy realizowanej przez grupę nieformalną mieszkańców zaprzyjaźnionych z Dziennym Domem Senior+ w Sianowie. Patronem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej.

Do tej pory, dzięki przygotowaniu terenu przez wolontariuszy, mogła powstać w samym centrum ogrodu przy DDS+ w Sianowie wiata, która umożliwi organizację wielopokoleniowych spotkań. Projekt zakłada organizację cyklu spotkań tematycznych skierowanych głównie do seniorów, ich rodzin i pozostałych mieszkańców gminy. Efektem projektu ma być wzrost aktywności społecznej seniorów oraz wzrost poczucia przynależności seniorów do społeczności, w której żyją. Dzięki wiacie seniorzy i całe pokolenia mieszkańców gminy będą mogli spędzać czas wolny, wspólnie integrować się i łamać stereotypy.

Terminy spotkań w DDS+, przy ul. Armii Polskiej 33 w Sianowie:

– 22 listopada godzina 12:00,

-29 listopada godzina 12:00,

– 6 grudnia godzina 12:00.

Szczegóły każdorazowo będą pojawiały się na plakatach.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich