W związku z realizacją projektów „Dzieciak” i „Dzieciak w rodzinie” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie ogłosił nabór na wolne stanowiska pracy: koordynator, kierownik placówek wsparcia dziennego, asystent rodziny. Wszystkie informacje o naborach na stronie: www.mgopssianow.bipstrona.pl w zakładce „Nabór na wolne stanowiska pracy”.

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS