Burmistrz Gminy i Miasta Sianów z siedzibą w Sianowie ul. Armii Polskiej 30 ogłasza konkurs na realizację w roku 2021 działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz zaprasza zainteresowanych do złożenia ofert.

Szczegółowe informacje dot. naboru znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej Gminy i Miasta Sianów w zakładce /konkursy ofert na realizację zadania/, link: https://www.bip.sianow.pl/bipkod/004/003

W załączeniu zarządzenie nr 573/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 12 stycznia 2021 r.