Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” zapraszają wszystkie zainteresowane podmioty do składania ofert w postępowaniach na realizację zadań:
1) wykonanie usługi przygotowywania i dostarczania posiłków (usługa cateringowa) dla domowników Dziennego Domu Senior+ w Sianowie w I półroczu 2021r. ,
2) wykonanie usługi przygotowywania, wydawania i dostarczania posiłków dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie w terminie od 04.01.2021r. do 31.12.2021r.,
3) wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń należących do Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” w Sianowie w 2021 roku,
4) wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i budynków należących do MGOPS Sianów w 2021 roku.

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS w zakładce  Zamówienia publiczne oraz ŚDS „SZANSA”  w zakładce Zamówienia publiczne.

Tekst – Aleksandra Maziarz