Zaproszenie do składanie ofert na realizację zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro pn. Animator lokalny w ramach projektu “Równość szans w Gminie Sianów”