Program skierowany jest do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Seniorzy w ramach programu będą mogli uzyskać wsparcie wolontariuszy polegające na wspólnym spędzaniu czasu, wyjściu na spacer, wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów czy dostarczeniu posiłku. Wolontariusz pomoże umówić Seniora na wizytę lekarską oraz szczepienie. W wyjątkowych sytuacjach Senior będzie mógł uzyskać wsparcie w transporcie np. na wizytę lekarską, szczepienie czy dowiezienie do urzędu. Bardzo ważną formą będzie możliwość zaopatrzenia w opaskę bezpieczeństwa, która wyposażona będzie w przycisk SOS, detektor upadku, z funkcjami umożliwiającymi komunikowanie się z centrum obsługi, opiekunami.
Osoby chętne do udziału w programie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sianowie – pracownik pierwszego kontaktu tel. (94) 30 670 37, pracownik socjalny tel. (94) 30 670 47 lub ogólnopolska infolinia pod numerem 22 505 11 11.

Tekst: Katarzyna Gawienowska – koordynator projektu