Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zaprasza wszystkie podmioty świadczące usługi oraz prowadzące działalność handlową na terenie Gminy Sianów do współpracy w ramach gminnego programu – „Z szacunkiem dla złotówki”. Program skierowany jest do klientów pomocy społecznej, których świadczenia realizowane są w formie talonów. Szczegóły dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MGOPS,  w zakładce – Zamówienia publiczne.

Tekst: Aleksandra Maziarz