Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, zaprasza podmioty usługowe oraz handlowe z terenu Gminy i Miasta Sianów do złożenia deklaracji na realizację bezgotówkowej dystrybucji pomocy rzeczowej dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Sianowie w ramach programu osłonowego „Z szacunkiem dla złotówki” w 2022 roku.

Informacje szczegółowe dostępne są w załączniku (pdf) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MGOPS w zakładce „zamówienia publiczne”.

Osoba wyznaczona do kontaktu: inspektor Franciszek Braun-Raatze, tel. (94) 30 670 48

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY