ZARZĄDZENIE NR 4/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy „SZANSA” w Sianowie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ustalenia realizacji zadań o charakterze pomocowym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z „Programem pomocy dla niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów” będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 363/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 12.03.2020 r. – czytaj TUTAJ (format pdf).

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ustalenia realizacji zadań o charakterze pomocowym w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z „Programem pomocy dla niesamodzielnych mieszkańców Gminy Sianów” będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 363/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 12.03.2020 r. – czytaj TUTAJ (format pdf).