Zarządzenie Nr 363/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Sianów z dnia 12.03.2020 r. w sprawie określenia szczególnych form pomocy w sytuacji związanej z rozpowszechnianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenia poniżej.