Po raz kolejny zawodnicy reprezentujący ŚDS „Szansę” wygrali zmagania sportowe, tym razem organizowane przez ŚDS w Krągu. Podczas pięciu konkurencji wykazali się zacięciem sportowym, świetną współpracą i  przestrzeganiem zasady fair play. Konkurowali z domownikami DPS-ów z Żydowa i Cetunia oraz uczestnikami ŚDS-ów z Miastka, Bobolic i Krągu.

        Gościnni gospodarze uraczyli sportowców poczęstunkiem ciepłym, słodkim, lodami. Nie zabrakło też zabawy przy muzyce.

        Impreza sprzyjała integracji zawodników a dla uczestników z Sianowa to spotkanie było okazją do zacieśniania trwających już wiele tat przyjaźni.

Tekst i foto: Dorota Ślubowska