13 lipca w siedzibie MGOPS w Sianowie odbyło się wyjątkowe spotkanie. Gościem Ośrodka był Pan Zbigniew Kuszlewicz – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Zbigniewa dwie rodziny z terenu Gminy Sianów otrzymają znaczną pomoc finansową, która pochodzi ze zbiórki społecznej zorganizowanej przez Związek. Głównym kryterium przyjętym przez zespół pracowników socjalnych typujący rodziny, były występujące w nich problemy związane z długotrwałą i ciężką chorobą oraz niepełnosprawność. Za pomoc i życzliwość oraz bezinteresowne czynienie dobra, serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i w imieniu obdarowanych rodzin.

Tekst i foto: Karolina Staniewicz – kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych