W środę 18 marca uczestniczki Klubu Integracji Społecznej, które biorą udział w projekcie od 2020 roku przystąpiły do pierwszych zajęć po odwieszeniu działalności KIS. Kurs umiejętności interpersonalnych prowadzony był na bazie materiału udostępnianego przez Akademię PARP. Program kursu obejmował pięć rozdziałów: Umiejętności interpersonalne, Empatia, Asertywność, Komunikacja, Praca zespołowa. Po ukończeniu wszystkich lekcji uczestniczki przystąpiły do testu i uzyskały certyfikaty ukończenia kursu. Zajęcia odbywały się w siedzibie SKIS z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego obowiązującego dla ośrodków wsparcia dziennego.

Tekst: Alicja Andrzejczyk