W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy Sianowskiego Klubu Integracji Społecznej rozpoczęli kurs na prawo jazdy kat. B. Kurs przygotuje ich zarówno do zdania egzaminu, jak i do sprawnego poruszania się autem po drogach publicznych. Poprzez uzyskanie prawa jazdy uczestnicy SKIS podniosą swoje kwalifikacje, co znacznie poprawi ich sytuację na otwartym rynku pracy.
Kurs w ramach projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” jest współfinansowany ze środków UE w ramach RPOWZ.

Tekst i foto: Robert Suszczak