Dzięki środkom przeznaczonym na realizację projektu „Równość szans w Gminie Sianów” Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zakupił specjalistyczny sprzęt pomocny w wykonywaniu niektórych usług opiekuńczych. W środowiskach domowych oraz w Ośrodkach Wsparcia Dziennego jakimi są Dzienny Dom Senior + i Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa”, przebywają w większości osoby w wieku sędziwym oraz osoby niepełnosprawne wymagające wszechstronnej pomocy w zakresie podstawowych czynności życiowych. Zakupiony sprzęt wkrótce trafi do zespołów pracowniczych i zapewne ułatwi personelowi codzienne świadczenie usług opiekuńczych.

Tekst: Marlena Krzanowska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny

Foto: Robert Suszczak kierownik projektu