Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie już kolejny tydzień szyją indywidualne maseczki ochronne. Tym razem grupa „krawiecka” zagospodarowała główną salę Dziennego Domu Senior Plus. To tutaj z podziałem na podzespoły kroju i szycia powstają obowiązkowe od dzisiaj maseczki zasłaniające nos i usta. Dystrybucją maseczek zajmuje się MGOPS ul. Słowackiego 3a (okienko podawcze przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych). Pomoc adresowana jest przede wszystkim do niesamodzielnych mieszkańców miasta, którzy jeszcze nie zabezpieczyli się we własnym zakresie w maseczkę (osoby samotne, starsze, niepełnosprawne).

Tekst: Elżbieta Ałtyn kierownik MGOPS

Foto: Magdalena Daniel ŚDS „Szansa”