Kierownik MGOPS w Sianowie informuje rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej w formie dożywiania w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”, że w związku z przedłużającą się przerwą w realizacji obowiązku szkolnego w placówce oświatowej od miesiąca kwietnia zostaną zmienione decyzje administracyjne. Oznacza to, że w miesiącu kwietniu rodzice/opiekunowie otrzymają pomoc finansową na zapewnienie jednego gorącego posiłku każdemu dziecku, na które realizowana była decyzja zapewniająca posiłek w szkole lub w internacie.

Sposób realizacji zadania: zmiana decyzji odbędzie się „z urzędu” i nie będzie wymagała zgody rodzica/opiekuna. Pracownicy socjalni MGOPS skontaktują się z Państwem w tej sprawie telefonicznie.

Tekst: E.Ałtyn kierownik MGOPS