Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w miesiącu kwietniu część świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie zostanie wypłacona w terminach innych niż przewidziane w harmonogramie. Wcześniejsza wypłata świadczeń w kwietniu 2020r. jest możliwa dzięki   dotacji celowej na realizację zadań.

Od dnia 06 kwietnia rozpoczynamy wypłatę:

– Świadczenia wychowawczego „500+”

– Zasiłków z pomocy społecznej (celowe, okresowe, stałe)

Od dnia 17 kwietnia (zgodnie z harmonogramem) realizujemy wypłatę:

– Świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny);

– Pozostałe świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki na dożywianie dzieci w wieku szkolnym, które dotychczas korzystały z posiłków w szkole);

UWAGA

W związku z rosnącym zagrożeniem w okresie rozpowszechniania coronawirusa COVID-19 przypominamy klientom MGOPS w Sianowie o możliwości zakładania kont bankowych, co znacznie ułatwi bezpieczne korzystanie ze środków  finansowych bez potrzeby stania w długiej kolejce do kasy w banku. Każda osoba, która założy konto bankowe, a korzysta ze świadczeń proszona jest o kontakt z MGOPS.

Tekst: Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS