Dzięki realizacji projektu „Sianowski Klub Integracji Społecznej” najmniej samodzielni domownicy  Dziennego Domu Senior + mogą już korzystać z terenu ogrodu przyległego do siedziby tych placówek. Sąsiedztwo dwóch placówek wsparcia dziennego, to także szansa na większą integrację i działania międzypokoleniowe. Tym razem ułatwienie dotyczy przede wszystkim bezpiecznego poruszania się w terenie osób na wózkach inwalidzkich oraz osób wspomaganych kulami i chodzikami. Prosta bezpieczna ścieżka wkrótce zostanie dodatkowo zaasekurowana jednostronną poręczą podtrzymującą osoby, które mają problem z samodzielnym poruszaniem się.

Tekst: Robert Suszczak – kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej

Foto: Renata Grosiak –  animator środowiskowy

senior