Wychodząc naprzeciw potrzebom Dziennego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” wystąpiliśmy o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu przystosowanego również do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 80.000,00 przeznaczymy jeszcze w tym roku na zakup odpowiednio przygotowanego samochodu. Dziękujemy za wsparcie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, bez którego aplikowanie o środki PFRON byłoby niemożliwe.

Tekst: E.Ałtyn z-ca kierownika ŚDS „Szansa”