Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Pomocy Społecznej w Sianowie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

Składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości.

Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

Z okazji Waszego Święta, składam wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej w Sianowie serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców.

Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł Wam poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów Maciej Berlicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sianowie Janusz Machała