21 listopada 2019r. delegacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie  udała się do Warszawy na  zaproszenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Okazją do spotkania z najlepszymi realizatorami zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej były obchody związane z Dniem Pracownika Socjalnego. W uroczystościach wzięli udział podsekretarze stanu MRPiPS Marcin Zieleniecki oraz Kazimierz Kuberski. Wiceminister Zieleniecki zwracając się do uczestników uroczystości zwrócił uwagę na to, że tego dnia obchodzony jest nie tylko Dzień Pracownika Socjalnego. – Do tej pory myślałem, że są tylko dwie okazje do tego, żeby się dzisiaj z państwem spotkać: pierwsza to Dzień Pracownika Socjalnego, druga to wręczenie nagród. Dowiedziałem się, że jest też trzeci powód, jakim jest Światowy Dzień Życzliwości. Jest to zatem idealna okazja do tego, żeby się z państwem spotkać. Gminę Sianów reprezentowali: Maciej Berlicki – Burmistrz, Elżbieta Ałtyn – kierownik MGOPS, Marzena Milińska – starszy pracownik socjalny, Adela Lis – pracownik socjalny.

Tekst: E. Ałtyn – kierownik MGOPS

Foto: A.Lis; źródło MRPiPS