1 sierpnia w 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego delegacja MGOPS i ŚDS „Szansa” uczestniczyła w uroczystych obchodach przed pomnikiem Poległych Za Ojczyznę. Wyjątkowe słowa sięgające do tamtych dni… wspomnienia Pana Aleksandra Kaczorowskiego i powstańca z Wilna Pana Piotra Karpowicza dopełniły scenariusz wydarzenia. W imieniu  naszych jednostek kwiaty składała także Pani Barbara Pietraszkiewicz, która wzruszona wspominała tragiczne losy pokolenia, doświadczonego okrucieństwem wojny…

Tekst: E.Ałtyn

Foto: M.Jackowski