Placówki wsparcia dziennego2022-02-09T08:33:42+02:00

Placówki wsparcia dziennego

W Gminie Sianów funkcjonują cztery placówki wsparcia dziennego (PWD) prowadzone w formie pracy podwórkowej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie
Wychowawca: Bożena Grzybowska
Godziny funkcjonowania:
– w trakcie roku szkolnego: 12:00-17:00
– w czasie wolnym od zajęć szkolnych: 9:00-14:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Skibnie
Wychowawca: Renata Grosiak
Godziny funkcjonowania:
– w trakcie roku szkolnego: 14:00-17:00
– w czasie wolnym od zajęć szkolnych: 12:00-15:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach
Wychowawca: Monika Snochowska
Godziny funkcjonowania:
– w trakcie roku szkolnego: poniedziałek – czwartek: 13:00-17:00, piątek:NIECZYNNE
– w czasie wolnym od zajęć szkolnych: 11:00-15:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim
Wychowawca: Alicja Andrzejczyk
Godziny funkcjonowania:
– w trakcie roku szkolnego: 14:00-17:00
– w czasie wolnym od zajęć szkolnych: 11:00-14:00

(Zadaniowa forma pracy Placówki w Węgorzewie Koszalińskim – możliwość uczestnictwa w zajęciach w PWD w Sianowie)

Utworzenie placówek w ramach projektu „Dzieciak” umożliwia organizację interesujących zajęć dla dzieci. W ramach projektu przewidziane są zajęcia edukacyjne wspomagające umiejętności uczenia się, korepetycje, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój zainteresowań. Szereg tych działań pozwala na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach oraz daje możliwość spędzania czasu wolnego w kreatywny sposób. Projekt to także finansowanie wyjazdów edukacyjno-poznawczych pozwalających zapewnić kompleksowość działań w zakresie kompetencji społecznych, obywatelski i ekspresji kulturalnej.

loga

Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przejdź do góry