Placówki wsparcia dziennego2021-07-09T10:17:28+02:00

Placówki wsparcia dziennego

Pomoc

W Gminie Sianów funkcjonują cztery placówki wsparcia dziennego (PWD) prowadzone w formie pracy podwórkowej. 

Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie
Wychowawca: Joanna Ludwicka
Godziny funkcjonowania:
– w trakcie roku szkolnego: 13:00-18:00
– w okresie wakacyjnym: 9:00-14:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Skibnie
Wychowawca: Renata Grosiak
Godziny funkcjonowania:
– w okresie wakacyjnym: 11:00-14:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach
Wychowawca: Monika Snochowska
Godziny funkcjonowania:
– w okresie wakacyjnym: 11:00-14:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim
Wychowawca: Alicja Andrzejczyk
Godziny funkcjonowania:
– w okresie wakacyjnym: 11:00-14:00

Utworzenie placówek w ramach projektu “Dzieciak” umożliwia organizację interesujących zajęć dla dzieci. W ramach projektu przewidziane są zajęcia edukacyjne wspomagające umiejętności uczenia się, korepetycje, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój zainteresowań. Szereg tych działań pozwala na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach oraz daje możliwość spędzania czasu wolnego w kreatywny sposób. Projekt to także finansowanie wyjazdów edukacyjno-poznawczych pozwalających zapewnić kompleksowość działań w zakresie kompetencji społecznych, obywatelski i ekspresji kulturalnej.

loga

Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przejdź do góry