Placówki wsparcia dziennego2022-09-20T22:52:03+02:00

Placówki wsparcia dziennego

W Gminie Sianów funkcjonują cztery placówki wsparcia dziennego (PWD) prowadzone w formie pracy podwórkowej.

Placówka Wsparcia Dziennego w Sianowie

Adres: Sianów, ul. Armii Polskiej 33

Wychowawca: Alicja Andrzejczyk

Godziny funkcjonowania:

– w czasie roku szkolnego:

 • Poniedziałek – 11:00-15:00
 • Wtorek, środa, czwartek – 13:00-17:00
 • Piątek – 12:00-16:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Skibnie

Adres: Skibno 24a

Wychowawca: Renata Grosiak

Godziny funkcjonowania:

– w czasie roku szkolnego:

 • Poniedziałek – NIECZYNNE
 • Wtorek, środa, czwartek – 13:00-17:00
 • Piątek – 12:00-16:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Karnieszewicach

Adres: Karnieszewice 25

Wychowawca: Monika Snochowska

Godziny funkcjonowania:

– w trakcie roku szkolnego:

 • Poniedziałek – NIECZYNNE
 • Wtorek, środa, czwartek – 13:00-17:00
 • Piątek – 12:00-16:00

Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim

Adres: Węgorzewo Koszalińskie 40

Wychowawca: Alicja Andrzejczyk

W trakcie roku szkolnego Placówka Wsparcia Dziennego w Węgorzewie Koszalińskim pracuje w formie zadaniowej – możliwość uczestnictwa w zajęciach w PWD w Sianowie, która pracuje w następujących godzinach:

 • Poniedziałek – 11:00-15:00
 • Wtorek, środa, czwartek – 13:00-17:00
 • Piątek – 12:00-16:00

Utworzenie placówek w ramach projektu „Dzieciak” umożliwia organizację interesujących zajęć dla dzieci. W ramach projektu przewidziane są zajęcia edukacyjne wspomagające umiejętności uczenia się, korepetycje, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozwój zainteresowań. Szereg tych działań pozwala na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na wielu płaszczyznach oraz daje możliwość spędzania czasu wolnego w kreatywny sposób. Projekt to także finansowanie wyjazdów edukacyjno-poznawczych pozwalających zapewnić kompleksowość działań w zakresie kompetencji społecznych, obywatelski i ekspresji kulturalnej.

loga

Zadanie dofinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Przejdź do góry