KONTAKT

Adresy i dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3A
76-004 Sianów

+48 94 318 55 12

mgops@sianow.pl

skrytka EPUAP MGOPS – /p17s3kbk9o/skrytka

Poniedziałek – Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 16:00
Piątek: 7:00 – 14:00

NIP: 499-00-05-612
REGON:003801083
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie 64 9317 1012 0050 9786 2000 0010

DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE

 Marta Łukawska – PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU  numer (94) 30 670 37
adres e-mail: m.lukawska@sianow.pl

IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL NUMER TELEFONU DZIAŁ
MGOPS mgops@sianow.pl

(094) 318-55-12

Centrala
Elżbieta Ałtyn e.altyn@mgops.sianow.pl PRZEZ CENTRALĘ Kierownik MGOPS
Katarzyna Wiorek k.wiorek@mgops.sianow.pl PRZEZ CENTRALĘ Główny Księgowy MGOPS
Patrycja Kubicka p.kubicka@mgops.sianow.pl (94) 30-670-36 Dział Księgowości i Kadr – stanowisko ds. kadr i płac
Emilia Pilipczuk e.pilipczuk@mgops.sianow.pl (94) 30-670-40 Dział Księgowości i Kadr- zespół ds. księgowości budżetowej
Aleksandra Maziarz a.maziarz@mgops.sianow.pl (94) 30-670-34 Stanowisko ds. administracyjnych
Robert Suszczak r.suszczak@mgops.sianow.pl

projekty@mgops.sianow.pl

(94) 30-670-36 Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej
Alicja Andrzejczyk a.andrzejczyk@mgops.sianow.pl (94) 30-670-51 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Sianowski Klub Integracji Społecznej – edukator/wychowawca
Jolanta Żwierko j.zwierko@mgops.sianow.pl (94) 30-670-43 Kierownik Działu Świadczeń
Katarzyna Mackiw k.mackiw@mgops.sianow.pl (94) 30-670-43 Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych
Maria Ozimek-Muż m.ozimek-muz@mgops.sianow.pl (94) 30-670-38 Dział Świadczeń – zespól ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych
Marta Zielonka m.zielonka@mgops.sianow.pl (94) 30-670-38 Dział Świadczeń – zespól ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych
Marlena Telatnik m.telatnik@mgops.sianow.pl (94) 30-670-44 Dział Świadczeń – zespól ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych
Monika Grzywacz-Żukowska niepelnosprawni@sianow.pl (94) 30-670-44 Dział Świadczeń- Gminny Ośrodek Informacji Osób Niepełnosprawnych
Marlena Krzanowska m.krzanowska@mgops.sianow.pl (94) 30-670-45 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Karolina Staniewicz k.staniewicz@mgops.sianow.pl (94) 30-670-41 Kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych
Adela Lis a.lis@mgops.sianow.pl (094) 318-55-12 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Katarzyna Gądek k.gadek@mgops.sianow.pl (94) 30-670-46 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny- zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Szymon Szerszeniewicz s.szerszeniewicz@mgops.sianow.pl (94) 30-670-46 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny-zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Marzena Milińska m.milinska@mgops.sianow.pl (94) 30-670-47 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny- zespół pracy socjalnej
Ewa Glińska e.glinska@mgops.sianow.pl (94) 30-670-47 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny- zespół pracy socjalnej
Beata Cichocka b.cichocka@mgops.sianow.pl (94) 30-670-47 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny- zespół pracy socjalnej
Beata Kowal b.kowal@mgops.sianow.pl (94) 30-670-42 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny- zespół pracy socjalnej
Franciszek Braun-Raatze f.braun@mgops.sianow.pl (94) 30-670-48 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Marta Łukawska m.lukawska@mgops.sianow.pl (94) 30-670-32 Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Wiesława Sobczyńska w.sobczynska@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – asystent rodziny
Tomasz Bojarowicz t.bojarowicz@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny – asystent rodziny
Katarzyna Gawienowska k.gawienowska@mgops.sianow.pl (094) 720-36-70 Kierownik Działu Wsparcia Seniorów
Joanna Ludwicka j.ludwicka@mgops.sianow.pl (94) 30-670-51 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – placówka wsparcia dziennego w Sianowie – wychowawca
Oksana Mazur o.mazur@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – inspektor
Anna Różewicz a.rozewicz@mgops.sianow.pl (094) 720-36-70 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Dzienny Dom Senior+- opiekun
Natalia Litwin n.litwin@mgops.sianow.pl (94) 30-670-42 Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Kierownik placówek wsparcia dziennego
Monika Szawurska m.szawurska@mgops.sianow.pl (094) 720-36-70 Zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Magdalena Rzeszutek m.rzeszutek@mgops.sianow.pl (094) 720-36-70 Dział Wsparcia Seniora – Dzienny Dom Senior+ – opiekun
Renata Grosiak r.grosiak@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – Instruktor terapii zajęciowej/wychowawca
Viktoriia Smeltser v.smeltser@mgops.sianow.pl Przez centralę Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej – instruktor do spraw kulturalno – oświatowych
Paulina Grabowska p.grabowska@mgops.sianow.pl Przez centralę Zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych – młodszy opiekun
Tomasz Gierowski informatyk@mgops.sianow.pl Przez centralę Informatyk MGOPS
Ewa Szupryczyńska mgops@sianow.pl Przez centralę Służba BHP
Andrzej Dębowski daneosobowe@sianow.pl 721-325-196 Inspektor Ochrony Danych w MGOPS
DANE KONTAKTOWE Z PRACOWNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „SZANSA” W SIANOWIE
Kontakt sds@sianow.pl (094) 318-55-12 Sekretariat