KONTAKT

Adresy i dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sianowie
ul. Słowackiego 3A
76-004 Sianów

+48 94 318 55 12

mgops@sianow.pl

skrytka EPUAP MGOPS – /p17s3kbk9o/skrytka

Poniedziałek – Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 16:00
Piątek: 7:00 – 14:00

NIP: 499-00-05-612
REGON:003801083
KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy w Sławnie, Oddział w Sianowie 64 9317 1012 0050 9786 2000 0010

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIANOWIE adres e-mail: mgops@sianow.pl numer telefonu (94) 318 55 12
Marta Łukawska – PRACOWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU numer telefonu (94) 30 670 37 adres e-mail: m.lukawska@mgops.pl
DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKÓW:
IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL NUMER TELEFONU DZIAŁ/ZESPÓŁ
Katarzyna Wiorek
k.wiorek@sianow.pl przez centralę p.o. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie
Dział Księgowości
 
Emilia Pilipczuk e.pilipczuk@mgops.sianow.pl (94) 30 670 40 p.o Główny Księgowy
Marta Gajewska m.gajewska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 40 Zespół ds. księgowości budżetowej
Dział Świadczeń
Katarzyna Mackiw k.mackiw@mgops.sianow.pl (94) 30 670 43 Kierownik Działu Świadczeń
Jolanta Żwierko j.zwierko@mgops.sianow.pl (94) 30 670 38 Zastępca Kierownika Działu Świadczeń
Maria Ozimek-Muż m.ozimek-muz@mgops.sianow.pl (94) 30 670 38 Zespół ds. świadczeń
Marta Zielonka m.zielonka@mgops.sianow.pl (94) 30 670 44 Zespół ds. świadczeń
Marlena Jabłońska m.jablonska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 44 Zespół ds. świadczeń
Monika Grzywacz-Żukowska niepelnosprawni@sianow.pl (94) 30 670 42 Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych i prac społecznie-użytecznych – Gminny Ośrodek Informacji Osób Niepełnopsrawnych
Dział Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Marlena Krzanowska m.krzanowska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 45 Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny
Ewa Glińska e.glinska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 47 795 296 886 Zespół ds. pracy socjalnej
Marzena Milińska m.milinska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 47 795 296 886 Zespół ds. pracy socjalnej
Szymon Szerszeniewicz s.szerszeniewicz@mgops.sianow.pl (94) 30 670 47 795 296 886 Zespół ds. pracy socjalnej
Beata Kowal b.kowal@mgops.sianow.pl (94) 30 670 32 Zespół ds. pracy socjalnej
Monika Snochowska m.snochowska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 45 Asystentura rodziny
Dział Organizacji Pomocy Społecznej
Karolina Staniewicz k.staniewicz@mgops.sianow.pl (94) 30 670 48 Stanowisko ds. pracy socjalnej i spraw organizacyjnych
Franciszek Braun-Raatze f.braun@mgops.sianow.pl (94) 30 670 48 Stanowisko ds. obsługi administracyjnej
Marta Łukawska m.lukawska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 37 Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
Dział Usług i Świadczeń Długoterminowych
Adela Lis a.lis@mgops.sianow.pl (94) 30 670 41 Kierownik Działu Usług i Świadczeń Długoterminowych
Katarzyna Gądek k.gadek@mgops.sianow.pl (94) 30 670 46 795 296 836 Zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Beata Cichocka b.cichocka@mgops.sianow.pl (94) 30 670 46 795 296 836 Zespół ds. usług i świadczeń długoterminowych
Monika Szawurska m.szawurska@mgops.sianow.pl (94) 30 670 41 Asystent osobisty Osoby niepełnosprawnej
Cezaria Nosalska-Jaros (94) 30 670 41 Zespół opieki domowej
Monika Dereń-Polek (94) 30 670 41 Zespół opieki domowej
Sylwia Fronia (94) 30 670 41 Zespół opieki domowej
Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej
Robert Suszczak r.suszczak@mgops.sianow.pl projekty@mgops.sianow.pl (94) 30 670 36 Kierownik Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej
Natalia Litwin n.litwin@mgops.sianow.pl (94) 30 670 42 Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży- Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego
Dział Wsparcia Seniora
Dorota Ślubowska d.slubowska@mgops.sianow.pl (94) 720 36 70 Kierownik Działu Wsparcia Seniora
Anna Różewicz a.rozewicz@mgops.sianow.pl (94) 720 36 70 Dzienny Dom Senior+ – opiekun
Magdalena Rzeszutek m.rzeszutek@mgops.sianow.pl (94) 720 36 70 Dzienny Dom Senior+ – opiekun
Sebastian Kulesza (94) 720 36 70 Dzienny Dom Senior+ – ratownik medyczny
Renata Grosiak r.grosiak@mgops.sianow.pl  (94) 72 036 70 Dzienny Dom Senior+ – instruktor terapii zajęciowej
Mirosław Dybowski (94) 720 36 70 Dzienny Dom Senior+ – kierowca-konserwator
Paweł Bindas (94) 720 36 70 Dzienny Dom Senior+ – kierowca-konserwator
Samodzielne stanowiska
Aleksandra Maziarz a.maziarz@mgops.sianow.pl (94) 30 670 34 Stanowisko ds. administracyjnych
Patrycja Kubicka p.kubicka@mgops.sianow.pl (94) 30 670 36 Stanowisko ds. kadr i płac
Tomasz Gierowski informatyk@mgops.sianow.pl Informatyk
Ewa Szupryczyńska mgops@sianow.pl Inspektor BHP
Andrzej Dębowski daneosobowe@sianow.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ewa Chmielowicz mgops@sianow.pl (94) 30 670 34 Radca Prawny